Kubatura budynku

Pojęcie „kubatura budynku ” oznacza dosłownie jego objętość i jest jednym z podstawowych pojęć podczas budowy każdego obiektu budowlanego. 

Kubaturę budynku oblicza się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 3 kwietnia 2001 roku. Aby pomiary były prawidłowe, należy zapoznać się z Polskimi Normami Pomiaru Powierzchni PN-ISO 9836.

 

W budownictwie stosowane są dwa rodzaje kubatury budynku – kubatura brutto i kubatura netto.

Kubatura netto – to przestrzeń użytkowa budynku, czyli przestrzeń, po której się poruszamy. Są po podłogi, sufity, części podziemne, tarasy, balkony itp. Obliczamy ich pole i mnożymy razy wysokość ściany w pomieszczeniu.

Kubatura brutto – to całość przestrzeni, jaką wypełnia dom razem ze ścianami, strychem i dachem. Od posadzki wyrównawczej na gruncie (na parterze) do podłogi na stropie oraz od górnej powierzchni podłogi na stropie (na piętrze) do folii osłaniającej izolację cieplną na dachu. Jeżeli budynek posiada kilka pięter, analogicznie obliczamy wynik dla każdej kondygnacji.