Bierna ochrona przeciwpożarowa

Bierna ochrona przeciwpożarowa to ochrona tych elementów budowy, nad którymi nie ma żadnej kontroli w przypadku zaistnienia warunków pożaru. Elementy bierne są wbudowane na stałe w konstrukcję (np. obudowa konstrukcji z płyt) w zależności od rodzaju posiadanej konstrukcji. Wyróżniamy trzy główne typy konstrukcji budowlanych:

Konstrukcje stalowe

Konstrukcje żelbetowe

Konstrukcje drewniane